Soudní znalec překladatel-tlumočník ve Francii

Soudní překladatel je velmi zajímavé povolání. Musí splňovat celou řadu požadavků a jsou na něj kladeny vysoké nároky. Co když navíc funguje jako soudní znalec překladatel-tlumočník za hranicemi Česka? Jaké to je být znalcem ve Francii?

Kdo je soudní znalec překladatel-tlumočník

Jedná se o osobu, která má znalosti hned z několika různých oborů. Důležitá je určitá úroveň právního vzdělání, přesto o právníka jako takového se nejedná. Soudní znalec ovládá dva a více jazyků na vysoké úrovni. Překlad vyžaduje víc než pouze dobrou znalost jazyka, překladatel musí v jazyce doslova myslet.

Dobrý soudní tlumočník musí mít široké znalosti o obou jazycích. Je důležité si uvědomit, že klient druhému jazyku nerozumí a je úkolem právě překladatele mu jazyk a další souvislosti co nejvíce přiblížit a do jazyka ho doslova včlenit. Zároveň musí umět jednat tak, aby zachoval plynulost dialogu a odboural jazykovou bariéru, která mezi jednotlivými stranami díky neznalosti druhého jazyka vzniká.

Soudní tlumočník stojí ovšem mimo obě pozice, které u soudu vznikají. Není ani soudcem, ani klientem. Musí si zachovat odstup, přitom pouze nepřekládat, ale udržovat povahu jednání a zůstat neutrální.Je tedy z právního hlediska pomocnou silou, fungující jako neutrální a kvalifikovaný jazykový technik.

Soudní překladatelé-tlumočníci ve Francii

Ve Francii jsou soudní překladatelé-tlumočníci jmenováni na dva roky, po kterém mohou zažádat o další jmenování na pět let. Na začátku svého působení musí složit slib. Jazyková vybavenost je samozřejmostí, dále se musí pravidelně účastnit školení a zlepšovat svoje znalosti. Tyto kurzy si ovšem hradí každý překladatel sám a musí pravidelně dokládat, že se jeho znalosti prohlubují.

Francouzský úřad může v případě nutnosti jmenovat jednorázově soudního tlumočníka. Vybraná osoba složí jednorázový slib a účastní se pouze jednoho určitého jednání. Obecně většinou soudní překladatelé-tlumočníci nemají tuto funkci jako stálé zaměstnání. Pro většinu je to velmi zajímavá příležitost obohatit svoje jazykové a kulturní znalosti.

Zajímá vás více o překladatelích nebo tlumočnících? Hledáte tlumočníka a nevíte si rady? Potřebujete překlady z francouzštiny, překlady z angličtiny či jiných jazyků? Zkuste Databázi překladatelských firem a agentur a dozvíte se víc!